ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 14:25:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
14:23:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33 °C
44 %
0 PPM.
23/06/2024
14:23:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
14:23:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.1 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
14:23:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
14:23:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.7 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
14:20:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
72 %
402 PPM.
23/06/2024
14:18:28 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.9 °C
44 %
0 PPM.
23/06/2024
14:18:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
14:18:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.1 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
14:18:16 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
14:18:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.7 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
14:15:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
72 %
401 PPM.
23/06/2024
14:13:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
14:13:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.9 °C
44 %
0 PPM.
23/06/2024
14:13:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
31.1 °C
63 %
0 PPM.