ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 13:51:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
13:48:52 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
42 %
0 PPM.
18/06/2024
13:48:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
13:47:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
13:47:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
34.3 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
13:47:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
26.9 °C
53 %
445 PPM.
18/06/2024
13:46:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.9 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:44:00 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:43:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
13:42:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
18/06/2024
13:42:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.3 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
13:42:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.9 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:42:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27 °C
51 %
443 PPM.
18/06/2024
13:39:08 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
43 %
0 PPM.
18/06/2024
13:39:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.8 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
13:37:33 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.