ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 05:02:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
05:02:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.5 °C
74 %
425 PPM.
18/06/2024
05:00:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:59:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.4 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:59:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.4 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
04:58:01 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
04:58:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:57:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.5 °C
74 %
427 PPM.
18/06/2024
04:56:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:54:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.3 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
04:54:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.5 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:53:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:53:09 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
04:52:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.5 °C
74 %
423 PPM.
18/06/2024
04:51:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:49:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.5 °C
50 %
0 PPM.