ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 17:41:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
17:41:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.5 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
17:40:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
17:40:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
17:40:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.8 °C
65 %
426 PPM.
14/06/2024
17:39:00 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.2 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
17:37:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
32.7 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
17:36:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.3 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
17:35:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
17:35:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.1 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
17:35:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.7 °C
64 %
431 PPM.
14/06/2024
17:34:08 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.1 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
17:32:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
32.7 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
17:31:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
17:31:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
36.3 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
17:31:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30 °C
52 %
0 PPM.