ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 06:15:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
06:15:05 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
06:14:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
06:14:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.8 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
06:13:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
34.6 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
06:13:55 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
06:11:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.8 °C
70 %
413 PPM.
21/06/2024
06:10:13 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
06:09:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.8 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
06:09:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
06:09:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
34.6 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
06:09:03 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
06:06:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.8 °C
70 %
414 PPM.
21/06/2024
06:05:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
06:05:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.8 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
06:05:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.