ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 04:09:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
04:09:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:07:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:06:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.5 °C
74 %
419 PPM.
18/06/2024
04:05:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
04:05:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.7 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:04:30 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
04:04:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
04:02:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
04:01:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.6 °C
74 %
420 PPM.
18/06/2024
04:00:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.7 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
04:00:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
03:59:38 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
03:59:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
03:57:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
03:56:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.5 °C
74 %
419 PPM.