ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 13:31:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI -4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
13:31:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
-1 µg/m³
30.1 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
13:30:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
17 µg/m³
30.3 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
13:30:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25.1 °C
55 %
655 PPM.
25/06/2024
13:29:04 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:28:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:27:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
29 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:26:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30.1 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
13:26:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
30.6 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
13:25:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.1 °C
56 %
652 PPM.
25/06/2024
13:24:12 น.
IT-Zone
8 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:24:01 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
29.1 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
13:24:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:22:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
29.1 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:21:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
16 µg/m³
30.7 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
13:21:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
31.3 °C
43 %
0 PPM.