ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 08:05:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
08:04:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30.4 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
08:03:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:03:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
25/06/2024
08:01:40 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
08:01:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:00:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
27.1 °C
65 %
456 PPM.
25/06/2024
07:59:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30.4 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
07:58:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:58:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.1 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
07:56:48 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.8 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
07:56:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:55:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
27.1 °C
65 %
459 PPM.
25/06/2024
07:54:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.3 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
07:53:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:53:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.