ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 13:01:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
12:58:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:58:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.5 °C
52 %
638 PPM.
24/06/2024
12:58:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:58:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
12:57:09 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29.2 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
12:57:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
33.5 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
12:53:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:53:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:53:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
25.5 °C
52 %
651 PPM.
24/06/2024
12:53:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
12:52:17 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.
24/06/2024
12:52:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
33.4 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
12:48:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.9 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
12:48:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
12:48:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.