ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 15:01:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
14:59:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
58 %
475 PPM.
19/06/2024
14:58:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
42 %
0 PPM.
19/06/2024
14:58:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.2 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
14:58:26 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
14:58:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.6 °C
51 %
0 PPM.
19/06/2024
14:58:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.7 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
14:54:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
59 %
463 PPM.
19/06/2024
14:53:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
43 %
0 PPM.
19/06/2024
14:53:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.3 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
14:53:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.8 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
14:53:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.6 °C
51 %
0 PPM.
19/06/2024
14:53:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.3 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
14:49:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
59 %
460 PPM.
19/06/2024
14:48:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
42 %
0 PPM.
19/06/2024
14:48:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
34.4 °C
44 %
0 PPM.