ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 09:25:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
09:25:39 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.3 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
09:25:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.2 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
09:24:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.2 °C
58 %
441 PPM.
18/06/2024
09:24:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
09:23:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
44.6 °C
32 %
0 PPM.
18/06/2024
09:23:13 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
38.3 °C
39 %
0 PPM.
18/06/2024
09:20:48 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.3 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
09:20:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34.2 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
09:19:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27 °C
57 %
443 PPM.
18/06/2024
09:19:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
09:18:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
44.2 °C
33 %
0 PPM.
18/06/2024
09:18:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
38.2 °C
39 %
0 PPM.
18/06/2024
09:15:56 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.3 °C
60 %
0 PPM.
18/06/2024
09:15:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.2 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
09:14:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
26.8 °C
60 %
446 PPM.