ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 01:43:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
01:43:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
30.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
01:43:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
01:42:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
26.8 °C
59 %
471 PPM.
25/06/2024
01:42:07 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
01:42:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
01:39:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
01:38:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
30.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
01:38:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
01:37:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
26.8 °C
59 %
471 PPM.
25/06/2024
01:37:15 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
01:37:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
01:34:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
01:34:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
30.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
01:33:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
01:32:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
26.8 °C
59 %
472 PPM.