ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 13:28:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
13:28:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.5 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
13:28:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
459 PPM.
14/06/2024
13:27:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.4 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
13:25:11 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.9 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
13:23:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
13:23:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
458 PPM.
14/06/2024
13:22:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
35.4 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
13:20:19 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
13:18:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
13:18:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
461 PPM.
14/06/2024
13:17:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
13:15:25 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.9 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
13:13:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
13:13:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
55 %
455 PPM.
14/06/2024
13:12:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.4 °C
47 %
0 PPM.