ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 14:08:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
14:06:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
14:06:33 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
14:06:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
14:05:21 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
24/06/2024
14:05:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
14:04:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.8 °C
54 %
628 PPM.
24/06/2024
14:01:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
14:01:40 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
14:01:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
14:00:29 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
28.8 °C
52 %
0 PPM.
24/06/2024
14:00:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.4 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
13:59:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.6 °C
56 %
634 PPM.
24/06/2024
13:57:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
13:56:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
32.1 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
13:56:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.