ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 20:17:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
20:17:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
64 %
467 PPM.
19/06/2024
20:15:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
20:15:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.6 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:15:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
20:14:51 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.9 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
20:14:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
20:12:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
64 %
468 PPM.
19/06/2024
20:10:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.6 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:10:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
20:10:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
19/06/2024
20:09:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
20:09:59 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
19/06/2024
20:07:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
64 %
472 PPM.
19/06/2024
20:05:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.6 °C
45 %
0 PPM.
19/06/2024
20:05:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.