ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 10:43:45 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
10:42:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.5 °C
75 %
416 PPM.
17/06/2024
10:42:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
35.6 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
10:42:34 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
34.7 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
10:42:30 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
10:42:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
10:39:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
10:37:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.6 °C
75 %
417 PPM.
17/06/2024
10:37:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
35.7 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
10:37:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
34.8 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
10:37:38 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
10:37:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
10:34:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
10:32:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
35.9 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
10:32:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
34.8 °C
47 %
0 PPM.
17/06/2024
10:32:46 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.