ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 14:39:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
14:39:48 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.1 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
14:38:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
14:38:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36 °C
43 %
0 PPM.
13/06/2024
14:35:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
53 %
489 PPM.
13/06/2024
14:34:56 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.1 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
14:33:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.5 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
14:33:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
45 %
0 PPM.
13/06/2024
14:30:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
53 %
481 PPM.
13/06/2024
14:30:04 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.2 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
14:28:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.5 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
14:28:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.
13/06/2024
14:28:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
45 %
0 PPM.
13/06/2024
14:25:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
53 %
477 PPM.
13/06/2024
14:25:13 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.2 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
14:23:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.