ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 15:44:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
15:42:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:42:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
15:42:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
27.9 °C
38 %
0 PPM.
20/06/2024
15:42:47 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.3 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
15:42:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.2 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:39:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27 °C
63 %
443 PPM.
20/06/2024
15:38:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:37:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
15:37:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
28 °C
38 %
0 PPM.
20/06/2024
15:37:54 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:37:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.2 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
15:34:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.2 °C
61 %
456 PPM.
20/06/2024
15:33:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
15:33:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
15:33:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
28 °C
38 %
0 PPM.