ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 12:08:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
12:06:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.6 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
12:06:32 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
12:06:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
51 %
436 PPM.
18/06/2024
12:04:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
12:04:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
35 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
12:04:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
35.5 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
12:01:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.6 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
12:01:41 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
12:01:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
51 %
436 PPM.
18/06/2024
12:00:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.8 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
11:59:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
35.1 °C
40 %
0 PPM.
18/06/2024
11:59:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
35.5 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
11:56:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.6 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
11:56:49 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:56:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
52 %
436 PPM.