ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 01:34:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
01:33:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.5 °C
75 %
420 PPM.
17/06/2024
01:33:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
01:32:44 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
01:32:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
01:32:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
01:32:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
01:28:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
01:28:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.5 °C
75 %
419 PPM.
17/06/2024
01:27:52 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
01:27:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
01:27:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
01:27:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
01:24:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
01:23:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.5 °C
75 %
418 PPM.
17/06/2024
01:23:00 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.