ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 12:19:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
12:19:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
53 %
485 PPM.
13/06/2024
12:16:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
12:16:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
36 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
12:16:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
29.9 °C
38 %
0 PPM.
13/06/2024
12:14:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
53 %
476 PPM.
13/06/2024
12:12:41 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
32.2 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
12:12:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
13/06/2024
12:11:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
12:11:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
29.5 °C
37 %
0 PPM.
13/06/2024
12:09:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.5 °C
53 %
475 PPM.
13/06/2024
12:07:48 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
32.3 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
12:07:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
13/06/2024
12:07:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
36 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
12:07:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
29.2 °C
36 %
0 PPM.
13/06/2024
12:04:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
53 %
473 PPM.