ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 11:27:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
11:27:13 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.6 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:26:32 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
30.2 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:26:26 น.
งานซ่อมฯ
26 µg/m³
29 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
11:24:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.5 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:24:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:23:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.4 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:22:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.3 °C
59 %
604 PPM.
25/06/2024
11:22:18 น.
IT-Zone
13 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:21:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:21:34 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
29.1 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
11:19:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.5 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
11:19:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:19:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.4 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:17:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.3 °C
57 %
592 PPM.
25/06/2024
11:17:25 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.