ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 04:52:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
04:51:53 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
04:51:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
04:49:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
04:49:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
26.9 °C
62 %
459 PPM.
25/06/2024
04:48:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30.2 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
04:48:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
04:47:01 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
04:46:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
04:44:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
04:44:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
26.9 °C
62 %
459 PPM.
25/06/2024
04:43:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.2 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
04:43:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
04:42:09 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
04:42:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
04:39:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.