ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 05:21:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
05:20:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.8 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:20:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:20:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.8 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
05:20:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:19:59 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
05:16:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
67 %
460 PPM.
20/06/2024
05:16:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.8 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:16:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:15:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
20/06/2024
05:15:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:15:08 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
05:11:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.9 °C
67 %
458 PPM.
20/06/2024
05:11:14 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.8 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
05:11:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.5 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
05:11:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.8 °C
63 %
0 PPM.