ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 14:31:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
14:31:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.7 °C
53 %
502 PPM.
21/06/2024
14:31:04 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
21/06/2024
14:31:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
28.4 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.5 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
14:27:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
14:26:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
26.8 °C
56 %
496 PPM.
21/06/2024
14:26:12 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
59 %
0 PPM.
21/06/2024
14:26:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
14:22:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
28.5 °C
40 %
0 PPM.
21/06/2024
14:22:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.5 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
14:22:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.5 °C
43 %
0 PPM.
21/06/2024
14:21:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.8 °C
58 %
485 PPM.
21/06/2024
14:21:20 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.5 °C
57 %
0 PPM.
21/06/2024
14:21:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.