ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 13:36:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
13:35:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
13:34:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
406 PPM.
17/06/2024
13:33:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:32:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
33.7 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:32:52 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:32:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
13:30:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
13:29:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
408 PPM.
17/06/2024
13:28:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:28:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.7 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:28:00 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:27:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
34.8 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
13:25:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
13:24:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
409 PPM.
17/06/2024
13:23:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.