ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 07:53:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
07:52:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
70 %
416 PPM.
21/06/2024
07:52:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.3 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
07:52:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
07:52:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
07:51:16 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
32 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
07:51:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
07:47:40 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.3 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
07:47:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.8 °C
70 %
416 PPM.
21/06/2024
07:47:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
21/06/2024
07:47:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
07:46:24 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32 °C
61 %
0 PPM.
21/06/2024
07:46:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
21/06/2024
07:42:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.3 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
07:42:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.8 °C
70 %
413 PPM.
21/06/2024
07:42:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.