ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 06:02:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
06:01:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
32 µg/m³
31.5 °C
64 %
0 PPM.
13/06/2024
06:01:55 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
06:01:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
06:01:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
29 µg/m³
28.1 °C
70 %
437 PPM.
13/06/2024
06:01:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
33.3 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:57:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
33 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
05:57:03 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
05:57:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
32 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
05:56:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
33.2 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:56:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
30 µg/m³
28.1 °C
70 %
436 PPM.
13/06/2024
05:52:11 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
05:52:11 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
28 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
05:52:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
05:51:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
33.2 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:51:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
29 µg/m³
28.1 °C
70 %
435 PPM.