ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 16:08:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
16:08:34 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
57 %
0 PPM.
21/06/2024
16:08:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
16:07:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
26 °C
62 %
494 PPM.
21/06/2024
16:05:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
28.4 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
16:05:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.1 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
16:05:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.3 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
16:03:42 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
16:03:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
16:02:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
25.8 °C
56 %
493 PPM.
21/06/2024
16:00:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
28.3 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
16:00:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.2 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
16:00:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.2 °C
42 %
0 PPM.
21/06/2024
15:58:50 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.4 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
15:58:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.5 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
15:57:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
26 °C
58 %
476 PPM.