ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 16:56:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
16:55:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.9 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
16:54:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.6 °C
63 %
449 PPM.
14/06/2024
16:53:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.6 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
16:52:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
16:52:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36.2 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:51:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
29.8 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
16:50:15 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.9 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
16:49:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.6 °C
60 %
466 PPM.
14/06/2024
16:48:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
16:47:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.8 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
16:47:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36.1 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:47:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
29.7 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
16:45:23 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.8 °C
53 %
0 PPM.
14/06/2024
16:44:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
60 %
473 PPM.
14/06/2024
16:43:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30.8 °C
54 %
0 PPM.