ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 03:33:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
03:33:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
03:31:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.5 °C
74 %
419 PPM.
18/06/2024
03:31:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.7 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
03:31:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.8 °C
50 %
0 PPM.
18/06/2024
03:30:27 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
03:30:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.5 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
03:28:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
03:26:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.7 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
03:26:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.9 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
03:26:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.5 °C
74 %
419 PPM.
18/06/2024
03:25:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.5 °C
52 %
0 PPM.
18/06/2024
03:25:35 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
03:23:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
18/06/2024
03:21:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.9 °C
51 %
0 PPM.
18/06/2024
03:21:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.7 °C
53 %
0 PPM.