ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 22:24:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
22:21:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:20:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.4 °C
49 %
0 PPM.
23/06/2024
22:20:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
22:20:06 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
22:20:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
22:20:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.9 °C
74 %
403 PPM.
23/06/2024
22:16:05 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:16:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
22:15:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
31.6 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
22:15:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
22:15:14 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
22:15:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28 °C
75 %
403 PPM.
23/06/2024
22:11:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.4 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
22:11:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.6 °C
46 %
0 PPM.
23/06/2024
22:10:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.5 °C
63 %
0 PPM.