ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 14:38:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
14:36:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
14:35:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
14:35:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
31.6 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
14:35:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
25.5 °C
52 %
652 PPM.
24/06/2024
14:34:40 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
29.1 °C
53 %
0 PPM.
24/06/2024
14:34:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
31.9 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
14:31:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
14:30:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
32.3 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
14:30:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.6 °C
66 %
0 PPM.
24/06/2024
14:30:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
25.6 °C
52 %
656 PPM.
24/06/2024
14:29:49 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
29.2 °C
57 %
0 PPM.
24/06/2024
14:29:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
14:26:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
14:26:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
14:26:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.