ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 02:12:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
02:12:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
02:12:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
02:12:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
23/06/2024
02:09:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.8 °C
74 %
409 PPM.
23/06/2024
02:08:10 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.6 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
02:08:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
34 °C
54 %
0 PPM.
23/06/2024
02:07:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
02:07:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
02:07:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
23/06/2024
02:04:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.8 °C
74 %
410 PPM.
23/06/2024
02:03:18 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.6 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
02:03:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
34 °C
55 %
0 PPM.
23/06/2024
02:02:28 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
02:02:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
02:02:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.