ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 11:41:43 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
11:41:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
34 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
11:41:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.8 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
11:41:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
29.5 °C
46 %
0 PPM.
20/06/2024
11:40:12 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.2 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
11:40:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.6 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
11:39:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.6 °C
61 %
464 PPM.
20/06/2024
11:36:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
33.8 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
11:36:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.1 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
11:36:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
29.1 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
11:35:20 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.1 °C
60 %
0 PPM.
20/06/2024
11:35:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.6 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
11:34:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
61 %
445 PPM.
20/06/2024
11:31:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.8 °C
42 %
0 PPM.
20/06/2024
11:31:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
34.1 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
11:31:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
28.8 °C
42 %
0 PPM.