ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 13:57:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
13:57:01 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
13:56:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
13:56:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
26.6 °C
57 %
453 PPM.
21/06/2024
13:53:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
29 °C
40 %
0 PPM.
21/06/2024
13:53:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.6 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
13:53:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.6 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
13:52:08 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
13:52:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
13:50:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.7 °C
59 %
432 PPM.
21/06/2024
13:48:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
29.1 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
13:48:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.6 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
13:48:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.6 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
13:47:17 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
13:47:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
34.3 °C
50 %
0 PPM.
21/06/2024
13:45:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.7 °C
59 %
436 PPM.