ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/06/2024 เวลา 11:39:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/06/2024
11:37:18 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:37:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
11:35:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
52 %
433 PPM.
18/06/2024
11:35:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:35:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
35.1 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
11:35:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
35.6 °C
42 %
0 PPM.
18/06/2024
11:32:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
11:32:23 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:30:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
52 %
435 PPM.
18/06/2024
11:30:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:30:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
35.1 °C
41 %
0 PPM.
18/06/2024
11:30:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
35.7 °C
42 %
0 PPM.
18/06/2024
11:27:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
61 %
0 PPM.
18/06/2024
11:27:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.5 °C
53 %
0 PPM.
18/06/2024
11:25:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.