ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 10:49:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
10:46:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
24/06/2024
10:46:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.6 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
10:46:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
10:46:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.7 °C
54 %
541 PPM.
24/06/2024
10:45:27 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
28 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
10:45:27 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
33.4 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
10:41:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.6 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
10:41:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31.6 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
10:41:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
24/06/2024
10:41:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
25.7 °C
54 %
536 PPM.
24/06/2024
10:40:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
33.4 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
10:40:35 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
28.1 °C
51 %
0 PPM.
24/06/2024
10:36:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
31.5 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
10:36:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
24/06/2024
10:36:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.