ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 13:43:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
13:42:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.1 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
13:42:06 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
13:42:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
13:40:59 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.4 °C
55 %
0 PPM.
24/06/2024
13:40:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
33.2 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
13:38:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.4 °C
51 %
622 PPM.
24/06/2024
13:37:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32.1 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
13:37:14 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
13:37:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
24/06/2024
13:36:06 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
24/06/2024
13:36:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
33.3 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
13:33:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.4 °C
51 %
618 PPM.
24/06/2024
13:32:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
13:32:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
13:32:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.