ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 06:08:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
06:05:54 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
06:04:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
06:03:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
06:03:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.8 °C
66 %
429 PPM.
14/06/2024
06:01:02 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
05:59:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
05:59:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
05:58:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.9 °C
66 %
428 PPM.
14/06/2024
05:56:10 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
05:54:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
05:54:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
05:53:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.9 °C
66 %
427 PPM.
14/06/2024
05:51:14 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
05:49:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
33 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
05:49:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.