ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 03:03:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
03:03:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
33.4 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
03:02:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.2 °C
74 %
413 PPM.
16/06/2024
03:01:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
31.9 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
03:01:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
32.1 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
02:59:05 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
02:59:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
36 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
02:58:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
33.4 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
02:57:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.3 °C
73 %
413 PPM.
16/06/2024
02:56:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.9 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
02:56:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
17 µg/m³
32.2 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
02:54:14 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
02:54:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
02:53:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
33.4 °C
61 %
0 PPM.
16/06/2024
02:52:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.2 °C
74 %
413 PPM.
16/06/2024
02:51:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
19 µg/m³
32.2 °C
50 %
0 PPM.