ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 09:49:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
09:48:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
71 %
413 PPM.
23/06/2024
09:45:41 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
09:45:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
09:45:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
34.1 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
09:45:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
09:45:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
09:43:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
71 %
414 PPM.
23/06/2024
09:40:50 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
09:40:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.2 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
09:40:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.3 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
09:40:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
09:40:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
09:38:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
71 %
415 PPM.
23/06/2024
09:35:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.1 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
09:35:58 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.5 °C
61 %
0 PPM.