ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 11:40:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
11:38:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
411 PPM.
17/06/2024
11:37:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.4 °C
64 %
0 PPM.
17/06/2024
11:36:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
34.8 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
11:36:08 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.6 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
11:36:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
11:36:05 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
11:33:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
411 PPM.
17/06/2024
11:33:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
11:31:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
34.6 °C
48 %
0 PPM.
17/06/2024
11:31:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
35 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
11:31:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
11:31:13 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.7 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
11:28:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.6 °C
75 %
412 PPM.
17/06/2024
11:28:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.3 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
11:26:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
34.6 °C
48 %
0 PPM.