ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 13:55:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
13:55:46 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
29.5 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
13:55:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
53 %
477 PPM.
13/06/2024
13:54:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.5 °C
61 %
0 PPM.
13/06/2024
13:54:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.2 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
13:54:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36 °C
45 %
0 PPM.
13/06/2024
13:50:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
53 %
472 PPM.
13/06/2024
13:49:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
13/06/2024
13:49:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36 °C
46 %
0 PPM.
13/06/2024
13:49:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.2 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
13:44:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.5 °C
53 %
469 PPM.
13/06/2024
13:44:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
13/06/2024
13:44:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.1 °C
52 %
0 PPM.
13/06/2024
13:44:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
36 °C
45 %
0 PPM.
13/06/2024
13:41:07 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.7 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
13:39:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.5 °C
54 %
472 PPM.