ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 14:08:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
14:05:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.2 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
14:05:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.5 °C
40 %
0 PPM.
20/06/2024
14:05:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.4 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
14:05:17 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
14:05:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
14:04:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.2 °C
64 %
463 PPM.
20/06/2024
14:00:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.6 °C
41 %
0 PPM.
20/06/2024
14:00:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.4 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
14:00:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.6 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
14:00:21 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
14:00:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
35 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
13:59:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27 °C
65 %
447 PPM.
20/06/2024
13:55:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.5 °C
40 %
0 PPM.
20/06/2024
13:55:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.5 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
13:55:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
57 %
0 PPM.