ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 23:17:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
23:15:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
74 %
406 PPM.
15/06/2024
23:15:14 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:15:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:14:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:12:29 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
23:12:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
32.6 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
23:10:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
74 %
404 PPM.
15/06/2024
23:10:22 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:10:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
23:10:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:07:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
32.9 °C
48 %
0 PPM.
15/06/2024
23:07:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
32.6 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
23:05:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.3 °C
74 %
403 PPM.
15/06/2024
23:05:30 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
23:05:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.