ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 15:56:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
15:56:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
33 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:56:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.9 °C
41 %
0 PPM.
13/06/2024
15:56:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.4 °C
52 %
510 PPM.
13/06/2024
15:54:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
27.2 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:53:00 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:51:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:51:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.9 °C
41 %
0 PPM.
13/06/2024
15:51:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.4 °C
52 %
509 PPM.
13/06/2024
15:48:05 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:46:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:46:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.9 °C
41 %
0 PPM.
13/06/2024
15:46:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.4 °C
52 %
507 PPM.
13/06/2024
15:45:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
27.8 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
15:43:14 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:41:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.9 °C
57 %
0 PPM.