ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 15:42:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
15:41:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.9 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:41:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
41 %
0 PPM.
13/06/2024
15:41:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
52 %
507 PPM.
13/06/2024
15:40:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
27.4 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:38:21 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:36:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
33 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:36:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
42 %
0 PPM.
13/06/2024
15:35:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
52 %
505 PPM.
13/06/2024
15:35:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
26.3 °C
52 %
0 PPM.
13/06/2024
15:33:29 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:31:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.9 °C
57 %
0 PPM.
13/06/2024
15:31:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
36 °C
41 %
0 PPM.
13/06/2024
15:30:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
52 %
504 PPM.
13/06/2024
15:28:37 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:27:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.9 °C
56 %
0 PPM.