ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 11:57:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
11:56:28 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
11:55:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.8 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
11:55:50 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
25/06/2024
11:53:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:53:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25.4 °C
55 %
673 PPM.
25/06/2024
11:53:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:53:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
-1 µg/m³
31.5 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
11:51:36 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
11:50:58 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
29.5 °C
68 %
0 PPM.
25/06/2024
11:50:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
29.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:48:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.5 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:48:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.4 °C
57 %
676 PPM.
25/06/2024
11:48:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.5 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
11:46:45 น.
IT-Zone
12 µg/m³
29.7 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:46:06 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.4 °C
67 %
0 PPM.