ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 16:03:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
16:01:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
73 %
397 PPM.
23/06/2024
16:00:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.6 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
16:00:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.8 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
16:00:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.2 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
16:00:24 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
16:00:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
15:56:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
73 %
398 PPM.
23/06/2024
15:55:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.6 °C
48 %
0 PPM.
23/06/2024
15:55:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
32.8 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
15:55:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.3 °C
62 %
0 PPM.
23/06/2024
15:55:32 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
15:55:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34 °C
52 %
0 PPM.
23/06/2024
15:51:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
73 %
398 PPM.
23/06/2024
15:51:03 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.8 °C
45 %
0 PPM.
23/06/2024
15:51:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.